Home › Problem z klawiszami do laptopa? - poradnik

Problem z klawiszami do laptopa? - poradnik

O ile wszystkie klawiatury w różnych pecetach mają wyodrębnione poszczególne grupy klawiszy, o tyle te w notebookach są skupione w jednym położeniu, co zawsze tworzy prostokątny zbiór wszelkich klawiszy. Jeżeli chodzi zatem o klawisze do laptopa to jest to jedna reprezentatywna cecha. Niemniej jednak to, co jeszcze przykuwa szczególną uwagę, to znajdujące się niżej pole, zakończone jeszcze dwoma pomocniczymi przyciskami.

Te klawisze zastępują przyciski, jakie to są najistotniejszym szczegółem myszy komputerowych.

Jednakowo jak jest to w przypadku nadmienionego urządzenia, powiada się tutaj o przycisku lewym i drugim prawym. Pierwszy służy do dowództwa wyboru, co też odbywa się zazwyczaj kiedy to zostanie on naciśnięty dwukrotnie. Wolno nim też akcentować obiekty.

Drugi z kolei przycisk, to tak nazwany „przycisk funkcyjny”. Po przyduszeniu jego otwiera się menu kontekstowe z kilkoma alternatywami do wyboru. Bez tych guzików operacje na pececie nie są w stanie być wykonywane. Te guziki w przypadku notebooków to w zasadzie jedyne odrębne klawisze. To co jeszcze można zauważyć przyglądając się, jak to są usytuowane klawisze do laptopa to szerokość ich rozmieszczenia. Zazwyczaj odpowiada ona szerokości ekranu monitora. Stale jest ich tyle samo oraz te fundamentalne odszukamy w każdym laptopie w jednym położeniu, pomimo, że taki komputer przenośny może posiadać 15 oraz więcej cali. W zasadzie te klawisze są takiej samej wielkości. Niemniej jednak przy szerszym monitorze dodaje się jeszcze pomocnicze przyciski, z których niemniej jednak rzadko się korzysta.

Ewenementem jest tu umieszczenie myszy przy klawiszach, co praktycznie się nie zdarza, jednak również nie jest to absolutnie niemożliwe, co przedstawia przykład Razer Project Valerie.

Przeważnie mysz w laptopie umiejscowiona jest pod klawiszem spacji.
.