Home › Nowoczesne firmy w Polsce

Nowoczesne firmy w Polsce

Produkowanie technologicznych maszyn do oczyszczania ścieków to główne czynności, które stawia sobie za cel przedsiębiorstwo Montech. Mimo to zajmuje produkcją się także innych elementów wysoko wyspecjalizowanych, służących ochronie środowiska. Maszyny, w które da się zaopatrzyć się w tej firmie, to maszyny oddzielające nieczystości stałe i płynne (prasa filtracyjna różnych typów), odwadniające, służące do transportu, sprawdzające się przy higienizacji osadów ściekowych i inne.

Prasa taśmowa to unowocześniona technologia przeznaczona do dokładnego odwadniania osadów różnego rodzaju z mniejszych i średniej wielkości miejskich lub gminnych oczyszczalni ścieków, z punktów uzdatniania wody oraz z wytwórni przemysłu, takich jak rzeźnie albo zakłady hodowli zwierząt. Taki typ urządzenia w przedsiębiorstwie Montech oferowany jest w czterech gatunkach. Urządzenie wyposażone jest np. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wykonana została w całościze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa szczególnie przydaje się przy odsączaniu groźnych osadów, bo odfiltrowuje zanieczyszczone elementy stałe od cieczy. Ich największe zastosowanie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, farmaceutycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd. Firma Montech jest w stanie zapewnić efektywność funkcjonowania maszyny: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ponieważ osady ściekowe są dużym problemem dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, aby je unieszkodliwić, wybiera się specjalną technologię, jaką jest higienizacja osadów. Polega ona na mieszaniu ich z wapnem palonym albo innymi składnikami o charakterze higienizującym.

Montech oferuje sprzęty takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h.

Składają się one z: zbiornika komponentu higienizującego, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech powiększają się, a przez to może ona zwiększyć sferę swojej działalności. Angażuje się również w budowania, rozbudowywania, przebudowywania oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin.

Oferta jest szeroka, dlatego warto skorzystać z doświadczenia w branży, które proponuje firma Montech..


Artykuł z:: http://montech.pl

<< Poprzedni
Następny >>